Ak Büyü Belirtileri Nelerdir

Ak Büyü Eğer bol kazanç amacıyla dua ile alakalı her türlü ayrıntıyı öğrenmek istiyorsanız, kesinlikle sonuna dek okuyun.

İnanlar amacıyla dua; kendisi amacıyla iyi ve hayırlı olanı Tanrı’tan istemesidir. Bereket duası ise kazancımızın helalinden yükselmesine dair edilen duadır.
Bu kapsamda bol kazanç amacıyla duanın bir diğer adının da karınca duası bulunduğu bilinmektedir. Bereket duasının bünyesinde Tanrı’ın isimleri yer almaktadır, bununla beraber Ashabı Kehf’in de isimleri geçmektedir.

Tanrı’a gönülden edilen ve içten bir yakarışla beraber edilen dualar kuşkusuz ki tesirli dualar olarak tanımlanır.

Bol Kazanç İçin Dua Okumak Ne Kadar Doğrudur?
Şayet Peygamber Efendimizden gelmeyen ve kaynağı belli olmayan bir duadan söz ediyor olursak, kuşkusuz ki bu tip dualara temkinli yaklaşmakta yarar vardır.

Bununla beraber dua, insanları kuvvetli kılan en mühim güç kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Tanrı’ın her şeye kuvveti yettiğine inanan ve yalnız Ondan isteyen insanların tesirsi yüksek dualar edecekleri unutulmamalıdır. Bol kazanç amacıyla duayı da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir.

Bol Kazanç İçin Dua Kuran’da Var mıdır?
Duaları sanki Kuran’da varmış gibi değerlendirmek; son derece yanlış bir yaklaşımdır, bundan ötürü bereket duası gibi duaları Kuran’la karşılaştırmamak gerekmektedir.

Zira bereket duasının Kur’an-ı Kerim’le bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu türdeki duaların temelinde birtakım büyük bireylerin oluşturmuş oldukları ve vakit ortamında benimsenmiş dualar olduklarını unutmamak gerekir.
bol kazanç amacıyla dua

Bol Kazanç İçin Dua Neyi İfade Eder?
Bolluk duası yani bol kazanç amacıyla dua; Müslümanların berekete ve bolluğa erişebilmeleri amacıyla oluşturulan duadır. Bu duada insanlar Tanrı’tan yardım isteyerek; muradlarını dile getirirler. Hayırlı ve helal rızka sahip olmak isteyen Müslümanlar; bereket duasını yaparak; Tanrı’tan kendileri amacıyla en hayırlı olanı niyaz ederler. Bundan ötürü bereket duasının Müslümanlar yönünden önemi büyüktür.

Bu Tesirli Duanın İçeriği Nedir?
Bol kazanç amacıyla dua, Cebrail’in, Azrail’in, İsrafil’in, İsmail’in, Yakub’un ve İshak’ın Rabbi Tanrı’ım sözüyle başlar.

Hem de güç ve kudretin yalnızca Tanrı’a ait bulunduğunu belirterek; Tanrı’tan diğer ilah olmadığı belirtilir. Duanın devamında; Peygamber Efendimizin apaçık bir elçi olmasından da söz edilir.
Bol kazanç amacıyla dua bünyesinde Ey Rabbim diyerek, Tanrı’ın ikram ve celal sahibi olmasından söz edilir. Ardından Tanrı’tan helal ve hoş olan rızıklardan istenir.

Hem de bu dua şahıslarda manevi açıdan de olumlu yönde tesir bırakır. Böylece bu duayı okuyan şahıslar yalnızca parasal olarak değil; manevi olarak da güç kazanırlar.
Bir yeri bereketlendirmek istiyorsanız; bereket duasını orada okuyarak, tekrar o yere asabilirsiniz.

Şayet iş yerinizin bereketlenmesini istiyorsanız; o vakit da iş yerinde bereket duasını okuyarak; bol kazanç amacıyla dua yazılı bir aksesuarı işyerinize asabilirsiniz.
Nimetlerimizin, ürünlerimizin ve kazançlarımızın bereketlenmesi amacıyla oluşturulan duada kuşkusuz ki Tanrı’ı zikretmemiz gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın